ชมพันธุ์ไม้และธรรมชาติ

ชมพันธุ์ไม้และธรรมชาติ

ชมธรรมชาติที่ วิมานน้ำรีสอร์ท พร้อมสัมผัสกับธารน้ำเย็นที่ไหลทอดยาวจากเขื่อนแก่งกระจานผ่านทางด้านหน้ารีสอร์ท พร้อมทั้งสดับรับฟัง เสียงแห่งธรรมชาติที่ คุณจะหาจากที่ไหนไม่ได้ นอกจาก ที่นี่ ที่เดียว


กล้วยไม้

กล้วยไม้

กล้วยไม้ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมาก วิมานน้ำรีสอร์ท ของเราก็มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์เช่นกัน อาทิเช่น ช้างแดง แวนด้า เอื้องคำ สามปอย เป็นต้น เราเอาชื่อกล้วยไม้มาตั้งเป็นชื่อบ้านพักแต่ละหลังด้วย เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติโดยรอบของรีสอร์ท ที่มีทั้งภูเขาและแม่น้ำ

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก (Flowering plant) หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม หรือมีกลิ่นหอม อาจจำแนกไม้ดอกออกได้เป็น ๒ วิธี คือ วิธีแรกเป็นการจำแนกตามลักษณะของพรรณไม้ และวิธีที่ ๒ เป็นการจำแนกตามประโยชน์ใช้สอย

ไม้ต้น : พรรณไม้ที่มีดอกหอม

ไม้ต้น

ไม้ต้น เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีลำต้นหลักตั้งตรงโตเต็มีที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี ไม้ต้นที่มีดอกหอมที่เป็นที่รู้จักกันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทย และประเทศใกล้เคียงที่พบขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติ พวกที่นำมาปลูกเลี้ยงตามบ้านเรือนมีค่อนข้างน้อย มักจะปลูกตามถนนหนทาง ตามสวนสาธารณะ และวัด ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสมกับขนาดและอายุของพันธุ์ไม้

ปาล์ม

ปาล์ม

ปาล์ม นับเป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่สุด (รองจากหญ้า) ทั้งในแง่จำนวนของชนิด ปาล์มส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด คือลำต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกกิ่งก้าน มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีลำต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม ทำให้สังเกตได้ไม่ยากนัก

ไม้น้ำ

ไม้น้ำ

ไม้น้ำ คือ ไม้ที่ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต บ่งชนิดลอยตัวอยู่ระดับผิวน้ำ บางชนิดหยั่งรากลึงในดิน อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพความแห้งแล้งยามน้ำลดลงได้ เรานำไม้น้ำมาประดับสวนถาดที่มีน้ำพุ น้ำตก หรือสวนถาดจำลองภาพสระน้ำนิ่ง ไม้น้ำทุกชนิดชอบแสงแดดจัด มิฉะนั้นอาจเน่าหรือไม่ออกดอก อย่างน้อยควรให้ได้รับแสงสักครึ่งวัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์