ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ดอก ไม้ประดับ
       ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก (Flowering plant) หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม หรือมีกลิ่นหอม อาจจำแนกไม้ดอกออกได้เป็น ๒ วิธี คือ วิธีแรกเป็นการจำแนกตามลักษณะของพรรณไม้ และวิธีที่ ๒ เป็นการจำแนกตามประโยชน์ใช้สอย
ไม้ดอกที่เป็นไม้เถา หรือไม้เลื้อย หมายถึง ไม้ดอกที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้หรือวัสดุอื่นในการทรงตัว หากไม่มีสิ่งใดให้พาดพิง ก็จะเลื้อยไปตามพื้นดิน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เงินไหลมา ลักษณะเป็นเถาเลือย ถือได้ว่าเป็นนามที่เป็นมงคล เพราะเงินทองที่ไหลมาเทมาสู่บ้านเรือน และสมาชิกทุกคนภายในบ้าน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ม่านบาหลี เป็นไม้เลื้อยดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีรากเป็นเส้นสีแดงดูสวยงาม เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้คลุมระแนง
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกที่เป็นพุ่ม หมายถึง ไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็ง ลำต้นตั้งตรงเป็นอิสระได้โดยไม่ต้องอาศัยต้นไม้หรือวัสดุอื่นยึดเหนี่ยวพาดพิง มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีความสูงไม่มากนัก และมีการแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพื้นดิน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กระดังงาสงขลา ดอกจะมีสองสีคือสีเขียวอ่อน และสีเหลืองจะมีกลิ่นหอมแต่ไม่ส่งกลิ่นหอมมากนักโดยเฉพาะเวลากลางวัน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กาวดูล็อป ใบมีขนาดใหญ่ ส่วนดอกจะเป็นสีแดง
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
โกสน ลักษณะใบจะแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ส่วนดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่าง เป็นต้นไม้สิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ขิงด่าง เป็นว่านสิริมงคล เหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้าน เชื่อกันว่าเป็นว่านที่สามารถป้องกันอันตรายต่างๆ ได้
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ขิงแดง มีช่อดอกที่สวยงาม สามารถบานอยู่บนต้นได้นาน และมีรูปทรงของดอกที่แปลกกว่าไม้ดอกชนิดอื่น ๆ นิยมนำมาปักแจกัน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เข็มเชียงใหม่ ใบจะมีขนาดเล็กสีเขียวเข้ม ดอกสีส้มดกเต็มต้น
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เข็มเล็ก ลักษณใบมนรีปลายใบแหลม แต่ละชนิดจะมีขนาดดอกและสีไม่เหมือนกัน นิยมปลูกตามบ้าน ตามริมรั้ว
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เข็มสามสี ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม และใบมีสามสี ถ้าหากปลูกในที่มีแสงแดงจัด สีบนใบจะสดใสสวยงามมาก
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
คริสติน่า ยอดมีสีแดงสดเมื่อถูกตัดแต่งบ่อยๆ จะยิ่งแตกพุ่มยอด ทำให้มองดูมีสีสันตลอดเวลา
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ชบาด่าง ลักษณะใบจะเรียงสลับ มีหลายสี เส้นใบเป็นรูปฝ่ามือ ส่วนดอกคล้ายระฆัง
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ชาดัด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง และทำเป็นแนวกั้นรั้วบ้าน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ดาษตะกั่ว ขอบใบมีลักษณะเป็นรอยยัก ใบมีสองสีสลับกันระหว่างสีเขียวและสีแดง
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หอมเจ็ดชั้น ชอบปริมาณแสงแดดตลอดวัน 
และไม่ผลัดใบ มักออกดอกในช่วงหน้าหนาว ดอกมีกลิ่นหอมมาก
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หอมหมื่นลี้ ใบของมันจะมีลักษณะเป็นรูปไข่และเป็นมันเงา ที่ช่วยกระตุ้นให้กลิ่นหอมของดอกที่มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เทียนหยด ใบเป็นสีเขียวสด เวลาใบดกจะเป็นพุ่มน่าชมมาก ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ส่วนช่อดอกจะห้อยลงเป็นระย้า
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ไทรย้อย ใบมีสีเขียวเป็นมัน เป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่มีทรงพุ่มหนาทึบแผ่กิ่งก้าน
สาขาทิ้งใบห้อยระย้าแลดูสวยงามและมีรากอากาศแตกออกจากลำต้น ย้อยลงสู่พื้นดินเป็น
จำนวนมาก
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
นีออน ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเป็นดอกสีม่วงจางปลายแยกเป็น 5 แฉก สีม่วงสด
ถึงสีชมพูอมม่วงแดง มักออกดอกพร้อมกันทั้งต้น
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ไผ่จีน เป็นไม้พุ่มเป็นกอ ลำต้นตั้งตรงกลมเป็นทรงกระบอกกลวง ขนาด 2- 7 เซนติเมตร มีผิวเกลี้ยง สีเขียวบางต้นมีลายขาวแซม ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อปล้องชัดเจน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ไผ่ป่า เป็นไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่ตามป่าดงดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าโปร่งทั่วประเทศ
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ไผ่ใหญ่ ลำต้นแข็ง ไม่เป็นโพรง มีใบแน่นหนา ลำต้นตรงใหญ่ มีกิ่งชิดไม่ห่าง
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พุดซ้อน เป็นไม้หอมที่มีดอกโตกลีบซ้อนสีขาวบริสุทธิ์ และมีกลิ่นหอมแรง ดอกเมื่อแก่แล้วจะกลายเป็นสีเหลือง
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
โมก ดอกของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
โมกซ้อน ลำต้นเรียบ มีจุดขาว ดอกมีลักษณะซ้อน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
โมกพวง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ออกดอกตลอดปี ออกดอกเป็นพวงใหญ่ ดอกมีกลิ่นหอม
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ฤาษีผสม ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจัก มีตั้งแต่สีเขียว ม่วง แดง น้ำตาล นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดินหรือใช้ตกแต่งสวนหย่อม
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หางนกยูง หางนกยูงเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน ออกดอกทั้งปี เหมาะให้ร่มเงาในที่โล่ง
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หูปลาช่อน ใบมีรูปร่างหลายแบบ ทั้งแบบรียาวรูปหัวใจ หรือใบกลมพับเป็นจีบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย
   
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกที่เป็นไม้ล้มลุก หมายถึง ไม้ดอกประเภทที่มีวงจรชีวิตสั้น ส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญเติบโตให้ดอกจนครบวงจรชีวิต แล้วตายภายในฤดูเดียวหรือปีเดียว จัดเป็นไม้ดอกฤดูเดียว เป็นไม้ดอกที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับมากที่สุด เพราะปลูกและตกแต่งได้ง่าย มีการเจริญเติบโตเร็ว นอกจากไม้ดอกล้มลุกที่มีอายุปีเดียวแล้ว มีไม้ดอกล้มลุกบางชนิดที่มีอายุมากกว่า ๑ ปี ซึ่งจัดเป็นไม้ดอกล้มลุกสองฤดู หรือไม้ดอกล้มลุกหลายฤดู
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กล้วยบัว ปลีออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกตั้งขึ้น มีใบประดับรูปไข่สีส้มแดงหุ้มช่อดอกไว้ ลักษณะคล้ายกลีบดอกบัวเมื่อบานจะแผ่กางแล้วม้วนลง
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กล้วยพัด กล้วยพัดมีความโดดเด่นที่ใบเรียงตั้งขึ้นคล้ายพัดจีน เป็นพืชพื้นเมืองของเกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กล้วยร้อยหวี ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็นปลีมีงวงยาวเป็นพิเศษเรียงลงมากว่า 1 เมตร
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
คล้าน้ำ ดอกมีสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากกอ ก้านช่อดอกกลมเรียวยาว ปลายก้านแตกแขนงย่อยหลายแขนงห้อยลงพื้น
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
คุณนายตื่นสาย ดอกมีสีสันสวยงาม ปลูกคลุมดินประดับสวนในพื้นที่ที่ได้รับ
แสงแดดจัด
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ต้นกก มีลำต้นใต้ดิน เจริญเติบโตเป็นกอ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นก้านแข็งกลม ดอกออกเป็นช่อกลมสีน้ำตาลแดงที่ปลายยอด
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ตีนตุ๊กแก พืชใบเลี้ยงคู่ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น ชูยอดและดอกขึ้น ออกดอกตลอดปี เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พลับพลึง กทม. มีลำต้นใต้ดิน ส่วนลำต้นเหนือดิน ประกอบด้วยกาบสีขาวหุ้มกันเป็นชั้น ๆ เหมือนพลับพลึงทั่วไป มักขึ้นเป็นกลุ่มกอ
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พลับพลึงหนู ใบมีสีเขียวเข้มเป็นใบยาวเรียว มีดอกสีขาว และออกดอกตลอดทั้งปี
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หญ้านวลน้อย มีลำต้นเลื้อยแผ่ปกคลุมดินใบยาว 1 – 4 นิ้ว ปลายใบแหลม แตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้อง รากแผ่กระจายใต้ผิวดิน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หญ้าเบอร์มิวด้า แตกต่างจากหญ้าชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีใบที่เล็กมาก แคบสั้น ข้อปล้องสั้น ลำต้นเลื้อยคลุมดิน แตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้องรากแผ่กระจายใต้ผิวดิน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หญ้ามาเลเซีย มีลำต้นเลื้อยแผ่ปกคลุมดิน ใบใหญ่เหมือนผักชีฝรั่ง ใบยาว 2 – 4 นิ้วปลายใบแหลมแตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้อง รากแผ่กระจายใต้ดิน
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกชนิดอื่น ๆ
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
กุหลาบหิน ดอกจะทยอยบานนาน 2 - 3 เดือนในช่วงฤดูหนาว แม้ดอกจะเล็กแต่สีสันสะดุดตามาก ถ้าปลูกในร่ม ใบจะเขียวเข้มและไม่ค่อยออกดอกเพราะชอบแดดจัด
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
จันทร์ผา ลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้มเป็นรูปหอก และเรียวยาว
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ถั่วบลาซิล นิยมปลูกเป็นไม้ประดับคลุมพื้นที่ ให้เป็นแปลงใหญ่ ตามรีสอร์ท ต่างๆ เพราะเป็นต้นไม้ที่คลุมดินได้ดี และให้ดอกที่สวยงามสีเหลืองอร่าม
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
โป๊ยเซียน เป็นไม้มงคลลักษณะดอก และสีจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์
 
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เฟิร์นข้าหลวง การเรียงตัวของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักได้ง่ายแต่พอ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีความเหนียวและหนามาก
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เฟิร์นใบมะขาม ลักษณะคล้ายใบมะขาม เป็นไม้คลุมดิน สูง 10-20 เซนติเมตร
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ลิ้นมังกร มีลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน
  พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
วาสนา คนไทยและจีนมีความเชื่อกันว่า ใครได้ปลูก ต้นวาสนาจะมีความเจริญงอกงาม นิยมปลูกในกระถางวางประดับไว้ตามมุมห้องหรือปลูกลงดินไว้ตามมุมตึก
   

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก (Flowering plant) หมายถึง พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม หรือมีกลิ่นหอม อาจจำแนกไม้ดอกออกได้เป็น ๒ วิธี คือ วิธีแรกเป็นการจำแนกตามลักษณะของพรรณไม้ และวิธีที่ ๒ เป็นการจำแนกตามประโยชน์ใช้สอย

ไม้ดอกที่เป็นไม้เถา หรือไม้เลื้อย หมายถึง ไม้ดอกที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้หรือวัสดุอื่นในการทรงตัว หากไม่มีสิ่งใดให้พาดพิง ก็จะเลื้อยไปตามพื้นดิน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เงินไหลมา ลักษณะเป็นเถาเลือย ถือได้ว่าเป็นนามที่เป็นมงคล เพราะเงินทองที่ไหลมาเทมาสู่บ้านเรือน และสมาชิกทุกคนภายในบ้าน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ม่านบาหลี เป็นไม้เลื้อยดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีรากเป็นเส้นสีแดงดูสวยงาม เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้คลุมระแนง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกที่เป็นพุ่ม หมายถึง ไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็ง ลำต้นตั้งตรงเป็นอิสระได้โดยไม่ต้องอาศัยต้นไม้หรือวัสดุอื่นยึดเหนี่ยวพาดพิง มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีความสูงไม่มากนัก และมีการแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพื้นดิน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กระดังงาสงขลา ดอกจะมีสองสีคือสีเขียวอ่อน และสีเหลืองจะมีกลิ่นหอมแต่ไม่ส่งกลิ่นหอมมากนักโดยเฉพาะเวลากลางวัน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กาวดูล็อป ใบมีขนาดใหญ่ ส่วนดอกจะเป็นสีแดง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

โกสน ลักษณะใบจะแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ส่วนดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่าง เป็นต้นไม้สิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ขิงด่าง เป็นว่านสิริมงคล เหมาะที่จะปลูกเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้าน เชื่อกันว่าเป็นว่านที่สามารถป้องกันอันตรายต่างๆ ได้

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ขิงแดง มีช่อดอกที่สวยงาม สามารถบานอยู่บนต้นได้นาน และมีรูปทรงของดอกที่แปลกกว่าไม้ดอกชนิดอื่น ๆ นิยมนำมาปักแจกัน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เข็มเชียงใหม่ ใบจะมีขนาดเล็กสีเขียวเข้ม ดอกสีส้มดกเต็มต้น

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เข็มเล็ก ลักษณใบมนรีปลายใบแหลม แต่ละชนิดจะมีขนาดดอกและสีไม่เหมือนกัน นิยมปลูกตามบ้าน ตามริมรั้ว

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เข็มสามสี ใบมีลักษณะแคบ ปลายใบแหลม และใบมีสามสี ถ้าหากปลูกในที่มีแสงแดงจัด สีบนใบจะสดใสสวยงามมาก

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

คริสติน่า ยอดมีสีแดงสดเมื่อถูกตัดแต่งบ่อยๆ จะยิ่งแตกพุ่มยอด ทำให้มองดูมีสีสันตลอดเวลา

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ชบาด่าง ลักษณะใบจะเรียงสลับ มีหลายสี เส้นใบเป็นรูปฝ่ามือ ส่วนดอกคล้ายระฆัง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ชาดัด นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง และทำเป็นแนวกั้นรั้วบ้าน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ดาษตะกั่ว ขอบใบมีลักษณะเป็นรอยยัก ใบมีสองสีสลับกันระหว่างสีเขียวและสีแดง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หอมเจ็ดชั้น ชอบปริมาณแสงแดดตลอดวัน 
และไม่ผลัดใบ มักออกดอกในช่วงหน้าหนาว ดอกมีกลิ่นหอมมาก

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หอมหมื่นลี้ ใบของมันจะมีลักษณะเป็นรูปไข่และเป็นมันเงา ที่ช่วยกระตุ้นให้กลิ่นหอมของดอกที่มีสีขาวนวล มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เทียนหยด ใบเป็นสีเขียวสด เวลาใบดกจะเป็นพุ่มน่าชมมาก ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ส่วนช่อดอกจะห้อยลงเป็นระย้า

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ไทรย้อย ใบมีสีเขียวเป็นมัน เป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่มีทรงพุ่มหนาทึบแผ่กิ่งก้าน
สาขาทิ้งใบห้อยระย้าแลดูสวยงามและมีรากอากาศแตกออกจากลำต้น ย้อยลงสู่พื้นดินเป็น
จำนวนมาก

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

นีออน ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเป็นดอกสีม่วงจางปลายแยกเป็น 5 แฉก สีม่วงสด
ถึงสีชมพูอมม่วงแดง มักออกดอกพร้อมกันทั้งต้น

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ไผ่จีน เป็นไม้พุ่มเป็นกอ ลำต้นตั้งตรงกลมเป็นทรงกระบอกกลวง ขนาด 2- 7 เซนติเมตร มีผิวเกลี้ยง สีเขียวบางต้นมีลายขาวแซม ไม่มีหนาม เนื้อเเข็ง มีช้อปล้องชัดเจน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ไผ่ป่า เป็นไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่ตามป่าดงดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าโปร่งทั่วประเทศ

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ไผ่ใหญ่ ลำต้นแข็ง ไม่เป็นโพรง มีใบแน่นหนา ลำต้นตรงใหญ่ มีกิ่งชิดไม่ห่าง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

พุดซ้อน เป็นไม้หอมที่มีดอกโตกลีบซ้อนสีขาวบริสุทธิ์ และมีกลิ่นหอมแรง ดอกเมื่อแก่แล้วจะกลายเป็นสีเหลือง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

โมก ดอกของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

โมกซ้อน ลำต้นเรียบ มีจุดขาว ดอกมีลักษณะซ้อน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

โมกพวง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ออกดอกตลอดปี ออกดอกเป็นพวงใหญ่ ดอกมีกลิ่นหอม

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ฤาษีผสม ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ขอบใบจัก มีตั้งแต่สีเขียว ม่วง แดง น้ำตาล นิยมปลูกเป็นไม้คลุมดินหรือใช้ตกแต่งสวนหย่อม

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หางนกยูง หางนกยูงเป็นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน ออกดอกทั้งปี เหมาะให้ร่มเงาในที่โล่ง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หูปลาช่อน ใบมีรูปร่างหลายแบบ ทั้งแบบรียาวรูปหัวใจ หรือใบกลมพับเป็นจีบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกที่เป็นไม้ล้มลุก หมายถึง ไม้ดอกประเภทที่มีวงจรชีวิตสั้น ส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญเติบโตให้ดอกจนครบวงจรชีวิต แล้วตายภายในฤดูเดียวหรือปีเดียว จัดเป็นไม้ดอกฤดูเดียว เป็นไม้ดอกที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับมากที่สุด เพราะปลูกและตกแต่งได้ง่าย มีการเจริญเติบโตเร็ว นอกจากไม้ดอกล้มลุกที่มีอายุปีเดียวแล้ว มีไม้ดอกล้มลุกบางชนิดที่มีอายุมากกว่า ๑ ปี ซึ่งจัดเป็นไม้ดอกล้มลุกสองฤดู หรือไม้ดอกล้มลุกหลายฤดู

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กล้วยบัว ปลีออกที่ปลายยอด ก้านช่อดอกตั้งขึ้น มีใบประดับรูปไข่สีส้มแดงหุ้มช่อดอกไว้ ลักษณะคล้ายกลีบดอกบัวเมื่อบานจะแผ่กางแล้วม้วนลง

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กล้วยพัด กล้วยพัดมีความโดดเด่นที่ใบเรียงตั้งขึ้นคล้ายพัดจีน เป็นพืชพื้นเมืองของเกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กล้วยร้อยหวี ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็นปลีมีงวงยาวเป็นพิเศษเรียงลงมากว่า 1 เมตร

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

คล้าน้ำ ดอกมีสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากกอ ก้านช่อดอกกลมเรียวยาว ปลายก้านแตกแขนงย่อยหลายแขนงห้อยลงพื้น

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

คุณนายตื่นสาย ดอกมีสีสันสวยงาม ปลูกคลุมดินประดับสวนในพื้นที่ที่ได้รับ
แสงแดดจัด

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ต้นกก มีลำต้นใต้ดิน เจริญเติบโตเป็นกอ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นก้านแข็งกลม ดอกออกเป็นช่อกลมสีน้ำตาลแดงที่ปลายยอด

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ตีนตุ๊กแก พืชใบเลี้ยงคู่ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น ชูยอดและดอกขึ้น ออกดอกตลอดปี เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

พลับพลึง กทม. มีลำต้นใต้ดิน ส่วนลำต้นเหนือดิน ประกอบด้วยกาบสีขาวหุ้มกันเป็นชั้น ๆ เหมือนพลับพลึงทั่วไป มักขึ้นเป็นกลุ่มกอ

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

พลับพลึงหนู ใบมีสีเขียวเข้มเป็นใบยาวเรียว มีดอกสีขาว และออกดอกตลอดทั้งปี

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หญ้านวลน้อย มีลำต้นเลื้อยแผ่ปกคลุมดินใบยาว 1 – 4 นิ้ว ปลายใบแหลม แตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้อง รากแผ่กระจายใต้ผิวดิน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หญ้าเบอร์มิวด้า แตกต่างจากหญ้าชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีใบที่เล็กมาก แคบสั้น ข้อปล้องสั้น ลำต้นเลื้อยคลุมดิน แตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้องรากแผ่กระจายใต้ผิวดิน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

หญ้ามาเลเซีย มีลำต้นเลื้อยแผ่ปกคลุมดิน ใบใหญ่เหมือนผักชีฝรั่ง ใบยาว 2 – 4 นิ้วปลายใบแหลมแตกกิ่งก้านสาขาตามข้อปล้อง รากแผ่กระจายใต้ดิน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรีไม้ดอกชนิดอื่น ๆ

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

กุหลาบหิน ดอกจะทยอยบานนาน 2 - 3 เดือนในช่วงฤดูหนาว แม้ดอกจะเล็กแต่สีสันสะดุดตามาก ถ้าปลูกในร่ม ใบจะเขียวเข้มและไม่ค่อยออกดอกเพราะชอบแดดจัด

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

จันทร์ผา ลำต้นมีความแข็งแกร่งมาก การแตกใบจะแตกออกบริเวณยอด ใบสีเขียวเข้มเป็นรูปหอก และเรียวยาว

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ถั่วบลาซิล นิยมปลูกเป็นไม้ประดับคลุมพื้นที่ ให้เป็นแปลงใหญ่ ตามรีสอร์ท ต่างๆ เพราะเป็นต้นไม้ที่คลุมดินได้ดี และให้ดอกที่สวยงามสีเหลืองอร่าม

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

โป๊ยเซียน เป็นไม้มงคลลักษณะดอก และสีจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เฟิร์นข้าหลวง การเรียงตัวของใบจะเรียงตัวแบบเกลียวคล้ายดอกกุหลาบ ใบที่เกิดใหม่จะอ่อนและเปราะหักได้ง่ายแต่พอ
เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีความเหนียวและหนามาก

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

เฟิร์นใบมะขาม ลักษณะคล้ายใบมะขาม เป็นไม้คลุมดิน สูง 10-20 เซนติเมตร

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

ลิ้นมังกร มีลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน

พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี

วาสนา คนไทยและจีนมีความเชื่อกันว่า ใครได้ปลูก ต้นวาสนาจะมีความเจริญงอกงาม นิยมปลูกในกระถางวางประดับไว้ตามมุมห้องหรือปลูกลงดินไว้ตามมุมตึก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์