ปาล์ม

ปาล์ม

       ปาล์ม นับเป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่สุด (รองจากหญ้า) ทั้งในแง่จำนวนของชนิด ปาล์มส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด คือลำต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกกิ่งก้าน มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีลำต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม ทำให้สังเกตได้ไม่ยากนัก

จั๋ง ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
จั๋ง (Lady palm)
จั๋งเป็นปาล์มที่มีขนาดเล็ก ลำต้นมีขนาดเท่าหัวแม่มือหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย โดยทั่วไปมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2 นิ้ว ลำต้นเป็นกอคล้ายกอไผ่ มีความแข็งแรงมาก กอหนึ่ง จะสูงประมาณ 3 - 5 เมตร ใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันรูปใบพัด และมีใบย่อยแตกออกจากกันเป็นแฉกลึก ใบ 1 ใบจะมีใบย่อยประมาณ 5 - 10 ใบ ก้านใบเล็ก มีสีเขียวและแข็งยาวประมาณ 12 นิ้ว
ต้นตาล ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ต้นตาล
ต้นตาล เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล (Genus) Borassus ในวงศ์ (Family) Palmae เป็นปาล์มที่ แข็งแรงมากชนิดหนึ่ง และเป็นปาล์มที่แยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 เมตร และโตวัดผ่ากลางประมาณ 60 ซม. ลำต้นเป็นเสี้ยนสีดำแข็งมาก แต่ไส้กลางลำต้นอ่อน บริเวณโคนต้นจะมีรากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเหมือนพัดขนาดใหญ่ กว้าง 1 – 1.5 เมตร มีก้านเป็นทางยาว 1 – 2 เมตร ขอบของทางของก้านทั้งสองข้าง มีหนามเหมือนฟันเลื่อยสีดำแข็ง ๆ และคมมาก
ปาล์มคอแดง ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ปาล์มคอแดง
คอแดงสูงจากโคนต้นถึงคอวีตั้งแต่ 2.50 - 4.00 เมตร ลักษณะลำต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกกิ่งก้าน มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว
ปาล์มพัด ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ปาล์มพัด
เป็นไม้ประดับที่มีความทนต่อแสงแดด เลี้ยงง่ายเหมาะที่จะปลูกลงดินจะมีขนาดใหญ่ เป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามและให้ความร่มรื่น ลำต้นมีสีน้ำตาล ลำต้นเดี่ยว ใบสีเขียวอ่อน-แก่ รูปพัดเกือบกลม กว้าง 3-5 ฟุต ดอกออกเป็นช่อๆ อยู่ตามโคนก้านหรือตรงทางใบ
ปาล์มฟ็อกเทล ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ปาล์มฟ็อกเทล
ฟ็อกเทล เป็นปาล์มที่นิยมนำมาตกแต่งสวน ใบสวยเหมือนหางกระรอกตามชื่อไทยที่ตั้ง
มะพร้าว ต้นมะพร้าว ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ต้นมะพร้าว
มะพร้าว เป็นพืชยืนอยู่ในตระกูลปาล์ม เราใช้ประโยชน์จากมะพร้าวได้หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำกะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าวจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล
สิบสองปันนา ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
สิบสองปันนา
ปาล์มสิบสองปันนาเป็นปาล์มในสกุลอินทผลัม ต้นเดี่ยว ไม่มีหน่อ ลูกผสม สูงประมาณ 2 เมตร ตอนยอดมีกาบ ใบติดคลุมลำต้นเป็นรูปขนนกทางใบโค้งลง ตอนโคนใบเป็นหนามแหลม สีเขียวอ่อนใบสีเขียวแก่ เป็นมัน ใต้ใบสีเขียวอ่อนปนเทาคล้ายมีผงแป้งคลุมอยู่
หมากเขียว หมาก ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หมากเขียว
เป็นพรรณไม้ปาล์มที่ลำต้นผอม และเป็นข้อปล้องตรง ลำต้นก็เกิดจากหน่อและสูงประมาณ 10-20 ฟุต มีสีน้ำตาลอมเขียวแต่เมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียว เป็นใบไม้ร่วมเช่นเดียวกับมะพร้าว ลักษณะของใบต้นหมากเขียวนี้เป็นใบขนนก
หมากเหลือง หมาก ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หมากเหลือง
เป็นปาล์มแตกกอ ลำต้นสูงถึง 3 เมตร ใบแบบขนนก เรียงบนก้านใบ ก้านใบมีสีเหลือง ลำต้นมีสีเขียวอ่อน ต้นอ่อนจะมีสีเหลืองเด่นชัด ใบอ่อนช้อนนิยมปลูกเป็นไม้กระถาง
หมากแดง หมาก ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หมากแดง
หมากแดง เป็นปาล์มกอ ขนาดลำต้นประมาณ 2 -2.5 นิ้ว ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ดินมีอินทรีย์วัตถุมากๆ เช่นป่าพรุในภาคใต้ ในอดีตพบได้แถวป่าพรุโต๊ะเด็งในจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันนียมขยายพันธุ์เป็นไม้ประดับ
หมากนวล หมาก ปาล์ม พรรณไม้ พันธุ์ไม้ ต้นปาล์ม วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
หมากนวล
ปาล์มต้นเดี่ยวมีความสูง 4 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลใบสีเขียวเข้มที่โคน ใบมีกาบหุ้มสีเขียวนวล ช่อดอกมีสีขาวงาช้างเมื่ออ่อน 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์