ไม้ต้น

ไม้ต้น

ไม้ต้น : พรรณไม้ที่มีดอกหอม

       ไม้ต้น เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีลำต้นหลักตั้งตรงโตเต็มีที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี ไม้ต้นที่มีดอกหอมที่เป็นที่รู้จักกันส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทย และประเทศใกล้เคียงที่พบขึ้นอยู่ในป่าตามธรรมชาติ พวกที่นำมาปลูกเลี้ยงตามบ้านเรือนมีค่อนข้างน้อย มักจะปลูกตามถนนหนทาง ตามสวนสาธารณะ และวัด ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสมกับขนาดและอายุของพันธุ์ไม้


กระโดน เป็นไม้ผลัดใบ สูง 10-30 เมตร มีเรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบและมีดอกช่อขนาดใหญ่สีขาว

กฤษณา เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีความสูงตั้งแต่ 18-21 เมตรขึ้นไป ดอกมีกลิ่นหอมสีขาวและออกดอกในช่วงฤดูร้อน

กะทิง ไม้ต้นสูง 5-18 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลมและหนาทึบไม่ผลัดใบ ดอกออกเป็นช่อสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมเย็น

กันเกรา เป็นไม้ต้นสูงใหญ่แข็งแรง ใบดกทึบหนาสีเขียวแก่เป็นมัน เวลามีดอกมักออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีสีเหลืองนวลอมแสดเล็กน้อยมีกลิ่นหอมระรื่นทั้งวัน

ข่อย มีเปลือกบางเกลี้ยงสีออกเทาอมเขียว แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบใบเดี่ยวเล็กรูปไข่หนาสากเหมือนกระดาษทราย ดอกตัวผู้เป็นดอกช่อมีก้านสั้นสีเหลืองอมเขียวออกขาว ดอกตัวเมียเป็นคู่ๆ ก้านยาวสีเขียว

คอร์เดีย ดอกเป็นสีแสดแดงหรือสีส้ม ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก เวลามีดอกดกและบานพร้อมๆกัน ช่อจะตั้งชูขึ้นสร้างสีสันฉูดฉาดสวยงาม

แคนา ดอกสีขาวออกเป็นช่อมีกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน และปลายแยกออกเป็นรูปกาบรองดอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแจกันสูง และบานกลางคืน

เงาะ เป็นผลไม้รสหวานและอมเปรี้ยว รับประทานเงาะสดสามารถแก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้ผลดี
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
จำปีสีนวล ดอกมีสีเหลืองอมขาวนวล ออกเดี่ยวตามซอกใบบริเวณปลายกิ่งและส่วนยอดของต้น ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ให้ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ชงโค ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ตะแบก ออกดอกเป็นช่อยาวสีม่วงอ่อน ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเป็นรูปถ้วยเชื่อมติดกับดอก คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นนะแบกไว้ประจำบ้านจะทำให้มีฐานะสูงขึ้น
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ทองกวาว ดอกออกเป็นช่อคล้ายดอกทองหลาง สีแดงส้ม มีความยาว 6-15 เซนติเมตร มีดอกย่อยเกาะเป็นกลุ่ม เวลาบานมี 5 กลีบ จะออกดอกดกที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ทองหลางด่าง ผลัดใบในฤดูร้อนเพื่อรับดอก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ออกดอกเป็นช่อยาวรูปดอกถั่วสีแดงเข้ม ออกดอกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ทุเรียน มีหนามแหลมแตกตามแต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพู เนื้อในมีตั้งแต่สีขาว เมื่อสุกมีสีเหลืองอ่อน เมื่อแก่ผลมีสีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ำตาลอ่อน เนื้อจะนิ่มกึ่งอ่อนกึ่งแข็ง มีรสหวาน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
บุญนาค มีลำต้นขนาดกลาง มีความสูง 12-25 เมตร เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มวัยจะออกดอกให้ชม 2 ถึง 3 ปี/ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ดอกสีขาวหรือสีนวลกลิ่นหอมแรง
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
บุหงาส่าหรี พันธุ์ไม้หอมที่มีดอกเป็นช่อพวงสีขาวขนาดเล็กเรียว แต่งแต้มด้วยดอกขาวเล็กๆและจะมีกลิ่นหอมแรงมากในช่วงกลางคืนจนถึงสาย ๆ ออกดอกตลอดปี
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ประดู่ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีลำต้นสูงประมาณ 25 เมตร ใบจะออกรวมกันเป็นช่อลักษณะของใบเป็นรูปมนรีปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อมีสีเหลืองสดลักษณะคล้ายดอกถั่วมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ฤดูดอกบานอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ประดู่กิ่งอ่อน ไม้ยืนต้นขนาดกลางผลัดใบ มีลำต้นสูงประมาณ 10 - 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ดอกมีสีเหลืองกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบ ฤดูดอกบานอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ประดู่แดง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีลำต้นสูงประมาณ 10 -12 เมตร ใบเป็นรูปมนรีออกเป็นคู่ ออกดอกเป็นช่อดอกสีแดงสดมีกลิ่นหอม ฤดูดอกบานอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ปีป ใบจะออกเป็นช่อ แต่ละช่อจะประกอบด้วยใบจำนวนมาก ดอกออกเป็นช่อตั้งตรงลักษณะของดอกเป็นท่อยาวประมาณ 23 นิ้ว ดอกมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย ปลายกลีบดอกแยกออกเป็นแฉกมี 5 แฉก
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พยูง ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร ใบเป็นรูปมนรีออกกันเป็นช่อ ปลายใบแหลม โคนใบมน
ขอบใบเรียบพื้นใบสีเขียว ดอกมีขนาดเล็กออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ออกตามปลายกิ่งมีสีเหลืองอ่อนหรือขาว
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
พิกุล ไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ 8-15 เมตร ดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบ หรือยอด มีกลีบดอกประมาณ 8 กลีบเรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย ดอกเล็กสีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
มะค่า ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแห่คล้อยร่ม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีนำตาล ดอกสีแดงอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงที่ปลายกิ่ง
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
มะม่วง ผลนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก มะม่วงดิบเปลือกสีเขียวเนื้อสีขาวส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว ยกเว้นบางพันธุ์ที่เรียกว่ามะม่วงมัน ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองทั้งเปลือกและเนื้อ รับประทานสด หรือ นำไปทำเป็นอาหารเช่น ข้าวเหนียวมะม่วง อีกทั้งมีการนำไปแปรรูป เช่น มะม่วงกวน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
มะฮอกกานี ไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย รูปวงรีเบี้ยว โค้งเล็กน้อย กว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร ดอกช่อออกที่ซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองอ่อน หรือเหลืองแกมเขียว
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ลองกอง เป็นผลผลิตมีคุณภาพดีที่สุด มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเมล็ดเลย เมื่อผลสุกจะมีเนื้อใสเป็นแก้ว เนื้อแห้ง หวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ลีลาวดี เป็นไม้ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาและพุ่มใบสวยงาม มีช่อดอกใหญ่ บางชนิดตั้งขึ้น บางชนิดห้อยลง ใน 1 ช่อดอกจะมีดอกบานพร้อมกัน 20-30 ดอก มีสีสรรหลากหลาย ทั้ง ขาว แดง เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง สีทอง มีกลิ่นหอมต่างๆกันไปในแต่ละชนิด
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
ศุภโชค มีเป็นใบติดกัน หนึ่งก้านใบจะมีใบ 5-7 ใบ ใบมีความเงาเป็นมันสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อลักษณะฟู่สีขาว ยาว 5-8 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมเวลากลางคืน
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
สนฉัตร เป็นไม้ยืนต้นมีขนาดกลางหรือเล็ก กิ่งแตกออกเป็นรัศมีเดียวกัน มีรูปร่างคล้ายฉัตรเป็นชั้นๆ จนถึงโคน ตอนโคนต้นมีชั้นใหญ่และเล็กจนถึงยอดใบ
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
สนมังกร มีรูปทรงปิรามิดความสูง 3-12 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข้มและไม่ผลัดใบ
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
สาละ เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบสูง 15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลและมีดอกขนาดใหญ่สีแดงอมส้ม
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เสลา มีเรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก ใบเดี่ยว ปลายใบเรียวแหลมเ็ป็นติ่งโคนมน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง มี 6 กลีบ โคนคอดเป็นก้านสั้น มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง มว่งอมแดง กลีบดอกบางยับย่น
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
เสี้ยว ต้นสูง 5 – 10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6 – 10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี
พรรณไม้ พันธุ์ไม้ วิมานน้ำรีสอร์ท เพชรบุรี
อินทนิน ไม้ต้นผลัดใบ สูง 10 - 25 เมตร ลำต้นไม่เปล่าตรงมักจะมีกิ่งใหญ่แตกจากลำต้นสูงเหนือพื้นดินขึ้นมาไม่มากนัก เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม ดอกสีม่วงสด ม่วงปนชมพูหรือชมพูเป็นล้วนออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์