แพ็คเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน

อาหาร 2 มื้อ (เย็น, เช้า) กิจกรรม : เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า) กิจกรรม : เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 2 มื้อ (เย็น,เช้า) กิจกรรม : เตะฟุตบอล (มีเสื่อทีมให้,ตีเส้นสนาม) เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า) กิจกรรม : เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ

แพ็คเกจท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

อาหาร 5 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า) กิจกรรม : ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 6 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง) กิจกรรม : ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 7 มื้อ (เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง) กิจกรรม : ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 5 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า) กิจกรรม : ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ

ไม่พบหน้าที่ค้นหา

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์