หาดเจ้าสำราญ

หาดเจ้าสำราญ               หาดเจ้าสำราญ                    หาดเจ้าสำราญ

               หาดเจ้าสำราญ                    หาดเจ้าสำราญหาดเจ้าสำราญ ตั้งอยู่ห่างจากตลาดเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญมาแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวันจนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า "หาดเจ้าสำราญ" มาจนถึงปัจจุบัน

จากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นชายหาดปึกเตียน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี
Cr. รูปจาก thaimuslim.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์