contact@vimannamresort.com          091-770-4811, 081-358-0057, 02-402-6118 (จันทร์-ศุกร์)

หาดเจ้าสำราญ

หาดเจ้าสำราญ                                   

                                   หาดเจ้าสำราญ ตั้งอยู่ห่างจากตลาดเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญมาแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันมาว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับที่นี่ พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรมอยู่หลายวันจนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า "หาดเจ้าสำราญ" มาจนถึงปัจจุบัน

จากหาดเจ้าสำราญไปทางใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร เป็นชายหาดปึกเตียน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี
Cr. รูปจาก thaimuslim.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์