อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความรู้ทางศาสนา ในเนื้อที่ 180 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี ภายในอุทยานแบ่งออกเป็น แดนพุทธเกษตร แดนอริยสงฆ์ แดนมหายาน-เต๋า รูปปั้นเทพต่างๆ และที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรแกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์