อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี"อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี" หรือ "เขาวัง" ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระเซง อำเภอเมืองเพชรบุรี นับเป็นสัญญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด เดิมเขานี้มีชื่อเรียกว่า "เขาสมณะ" หรือ "เขามหาสวรรค์" เนื่องจากมีวัดสมณะวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ตรงไหล่เขาด้านตะวันออก เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่ได้เคยเสด็จมาประทับที่วัดนี้ และเสด็จขึ้นไปปฏิบัติภาวนาบนยอดเขาอยู่เสมอครั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์จึงทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น เพื่อใช้เป็นที่แปรพระราชฐานและพระราชทานนามว่า "พระราชวังพระนครคีรี"

                    เขาวัง          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี          อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

                    พระราชวังพระนครคีรี          พระราชวังพระนครคีรี          พระราชวังพระนครคีรี
Cr.รูปจาก chilldtravel.com

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์