vimannamresort@gmail.com, contact@vimannam.com          081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 (จันทร์-ศุกร์)

หาดชะอำ               

               หาดชะอำ เป็นชายหาดที่มีความสวยงามมากของจังหวัดเพชรบุรี เดิมชะอำเป็นเพียงตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอหนองจอก แต่ภายหลังที่หัวหินมีชื่อเสียงแล้ว ที่แถวชายทะเลถูกจับจอง-หมด พวกเจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้นจึงพยายามหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ โดยการนำของสมเด็จกรมพระยานราธิป-ประพันธ์พงศ์ และได้พบว่าหาดชะอำเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน ชะอำจึงเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา ชะอำได้รับการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นและยกฐานะเป็นอำเภอจนปัจจุบัน
Cr. รูปจาก wicsir in Petburi

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์