พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน                      

                      พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ร่างแบบผังพระราชนิเวศน์นี้ด้วยพระองค์เอง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องสี่เหลี่ยม ใต้ถุนสูงประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งสมุทพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์
Cr. รูปจาก By TonKlongwan

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์