ชมพันธุ์ไม้และธรรมชาติ

ชมพันธุ์ไม้และธรรมชาติ

6 รายการ
ไม้น้ำ คือ ไม้ที่ต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต บ่งชนิดลอยตัวอยู่ระดับผิวน้ำ บางชนิดหยั่งรากลึงในดิน ..
ปาล์ม นับเป็นพืชวงศ์ใหญ่ที่สุด (รองจากหญ้า) ทั้งในแง่จำนวนของชนิด ปาล์มส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด
ไม้ต้น เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีลำต้นหลักตั้งตรงโตเต็มีที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี ไม้ต้นที่มีดอกหอม ...
ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก (Flowering plant)
กล้วยไม้ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมาก วิมานน้ำรีสอร์ท แก่งกระจาน ของเราก็มีกล้วยไม้หลากหลาย ..
ชมธรรมชาติที่ วิมานน้ำรีสอร์ท พร้อมสัมผัสกับธารน้ำเย็นที่ไหลทอดยาวแม่น้ำเพชร พร้อมทั้งสดับรับฟัง ..
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์