contact@vimannamresort.com          081-358-0057, 02-402-6118 (จันทร์-ศุกร์)

Package

10 รายการ
อาหาร 7 มื้อ (เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง) กิจกรรม : พายเรือคายัค ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 6 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า,เที่ยง) กิจกรรม : พายเรือคายัค ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 5 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า) กิจกรรม : พายเรือคายัค ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 5 มื้อ (เย็น,เช้า,เที่ยง,เย็น,เช้า) กิจกรรม : พายเรือคายัค ปั่นจักรยาน เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า) กิจกรรม : พายเรือคายัค เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ เตะฟุตบอล ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 2 มื้อ (เย็น,เช้า) กิจกรรม : เตะฟุตบอล (มีเสื่อทีมให้,ตีเส้นสนาม) เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 2 มื้อ (เย็น, เช้า) กิจกรรม : เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า) กิจกรรม : เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 3 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า) กิจกรรม : พายเรือคายัค เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
อาหาร 4 มื้อ (เที่ยง, เย็น, เช้า, เที่ยง) กิจกรรม : พายเรือคายัค เล่นน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ ปั่นจักรยาน ให้อาหารปลา คาราโอเกะ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์