vimannamresort@gmail.com, contact@vimannam.com          081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 (จันทร์-ศุกร์)

เดือน พฤษภาคม


- โครงการชั่งหัวมัน

เป็นโครงการตามพระราชดำริ ที่ทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชท้องถิ่น การเลี้ยงวัว หรือแม้แต่การผลิตไฟฟ้าด้วยลม!! ก็มีนะ


                    

                    


หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อโครงการได้ที่ : 032-472-700-1

สถานที่ตั้ง : คลอบคลุมตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ห่างจากที่พัก วิมานน้ำรีสอร์ท ประมาณ 15 กิโลเมตรเอง ไม่ไกลเลย)
Cr. รูปจาก paiduaykan.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์