ให้อาหารปลาในรีสอร์ท

ให้อาหารปลาในรีสอร์ท

การให้อาหารปลา ถือเป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง สามารถสร้างความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการ "อนุรักษ์" สัตว์น้ำของลุ่มแม่น้ำเพชรไว้ ซึ่งมีพันธ์ปลาหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ปลาตะเพียนแดง ปลาตะเพียนเหลือง และ ปลากระบอก มาแหวกว่ายอวดโฉมมากกว่า "หนึ่งพันตัว" จากการทำกิจกรรมภายในของ วิมานน้ำรีสอร์ท ที่ท่านสามารถทำร่วมกับครอบครัวและหมู่คณะ ได้อย่างมีความสุข เพลินเพลินและเต็มไปด้วยภาพแห่งความประทับใจ

การให้อาหารปลา

หมายเหตุ

ค่าบริการอาหารปลา 20 บาท/จุดให้อาหารปลาศาลาริมน้ำ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์