vimannamresort@gmail.com, contact@vimannam.com          081-358-0057, 081-616-7098, 02-402-6118 (จันทร์-ศุกร์)

Prosoft WINSpeed

THB 0.00
THB 0.00

รายละเอียดสินค้า

 

 

              โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการ
ทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานทั้งหมด 24 เมนู
 • สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อเรียกดูรายงานได้ทันทีที่มีการบันทึกรายการ
 • รองรับการทำงานของฝ่ายบัญชีรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ 
 • สามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผน
  และวิเคราะห์ข้อมูล
 • รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้าหรือลูกค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่ม
  ยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ 
 • บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงิน
  รองรับอีกด้วย และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธี นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจาก
  ระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด
 • ระบบบัญชีแยกสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ 
 • สามารถทำงานต่างสาขาได้ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ
 • การอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวม
  เอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติทั้งหมด  หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมมีเมนู Audit Trail  Report เก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
   
   
อัพเดทล่าสุด
2013-09-25 11:19:41
 400
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์